Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het geven van een subsidie of het verlenen van een vergunning. De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staan hier de termijnen in waarbinnen de overheid een besluit moet nemen.

Soorten besluiten in het bestuursrecht

In de Algemene wet bestuursrecht staan verschillende soorten besluiten. Het bekendste besluit is de beschikking. Dit is een beslissing in een bepaald geval. Denk aan het verlenen van een vergunning of terugvordering van te veel betaalde uitkering.

Daarnaast bestaat in het bestuursrecht het besluit van algemene strekking. Dit is van toepassing op gevallen die vooraf niet precies bekend zijn. Een voorbeeld hiervan is het vaststellen van een bestemmingsplan voor een sneltramlijn door een woonwijk.

Bestuursprocesrecht

Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit. De meeste bestuursrechtelijke procedures verlopen ongeveer op dezelfde manier. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

De specialisten van Cats Advocaten maken het u een stuk gemakkelijker. Ze kunnen de hoofd- van de bijzaken scheiden en u adequaat terzijde staan in bestuursrechtelijke vraagstukken over het milieu, ruimtelijke ordening, herstructurering, infrastructuur, bestemmingsplannen, vergunningen, nadeelcompensatie, (on)rechtmatige overheidsdaad en tal van andere kwesties. We zetten ons in voor zowel burgers en bedrijven. Onze betrokkenheid kan bestaan uit een advies, maar ook uit een complexe bezwaar- of beroepsprocedure.

 

http://catsadvocatuur.nl/uploads/images/image3.jpg