Raad voor Rechtsbijstand

Gratis en vrijblijvend oriënterend (eerste) gesprek

Indien u denkt een procedure te kunnen starten bent u bij ons altijd welkom voor een gratis oriënterend gesprek. Neem hierover telefonisch contact op met ons kantoor.

Toegevoegde rechtsbijstand

Als u de kosten van de advocaat niet (helemaal) kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen een 'toegevoegd' advocaat krijgen, in de volksmond een advocaat van onvermogen genoemd. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt. U betaalt dan wel een eigen bijdrage. Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Die eigen bijdrage kan variëren van € 159 tot € 949 (bedragen per 1 januari 2023), afhankelijk van uw inkomen. Zie ook voor meer informatie de website van de Raad voor Rechtsbijstand

Komt u hiervoor in aanmerking, dan vraagt de advocaat aan de Raad voor Rechtsbijstand of hij op basis van "toevoeging" iemand bij mag staan in een procedure. De raad beoordeelt het verzoek en regelt de betaling. U moet wel altijd de vastgestelde eigen bijdrage betalen.

Overige kosten

De rechtsbijstand heeft alleen betrekking op de kosten van een advocaat. Andere kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, moet u zelf betalen. Wél kan men proberen deze kosten te verhalen op de tegenpartij. Iemand die een advocaat heeft op basis van gefinancierde rechtsbijstand, is niet gevrijwaard van een eventuele kostenveroordeling. Procedeert u op toegevoegde basis dan vindt vaak een vermindering van het griffierecht plaats.

https://catsadvocatuur.nl/uploads/images/raad_voor_rechtsbijstand.png